Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 16368/17.07.2013

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 1808 Β’Περιγραφή: Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού – Μητρώο ξεναγών – Ένταξη της αναγγελίας άσκησης του

Περισσότερα »

Κ.Υ.Α.16367/17.07.2013

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 1806 Β’Περιγραφή: Τροποποίηση της με αρ. 14340/3.11.2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού “Διαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας

Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. 12952/11.06.2013

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 1488 Β’Περιγραφή: Τροποποίηση της με αρ. 7073/17.05.2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού “Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών

Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. 6246/29.03.2013

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 1026 Β’Περιγραφή: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α-48191/3257/31-7-2000 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου,

Περισσότερα »

Υ.Α. 1721/4.2.2013

Ημερομηνία: 04 02 2013 ΦΕΚ: 188 Β΄Περιγραφή: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16655/22.12.2006 απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης “Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων” (ΦΕΚ Β΄ 1932), όπως ισχύει.

Περισσότερα »

Υ.Α. 1420/29.1.2013

Ημερομηνία: 29 01 2013 ΦΕΚ: 137 Β΄Περιγραφή: Προσδιορισμός των οργανικών μονάδων Υπουργείου Τουρισμού που θα ασκούν τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Περισσότερα »

Υ.Α. 18401/31-12-2012

Ημερομηνία: 31 12 2012 ΦΕΚ: 3445 Β΄Περιγραφή: Παράταση των προθεσμιών για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων και για την εναρμόνιση τους με

Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. 18062/20.12.2012

Ημερομηνία: 20 12 2012 ΦΕΚ: 3401 Β΄Περιγραφή: Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκεμε

Περισσότερα »

Υ.Α. 17591/12.12.2012

Ημερομηνία: 12 12 2012 ΦΕΚ: 3356 Β΄Περιγραφή: Καθορισμός ύψους της εγγυητικής επιστολής για τα τουριστικά γραφεία που λειτουργούν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Περισσότερα »

17393/7.12.2012 (Φ.Ε.Κ. 3292 Β΄)

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 3292 BΠεριγραφή: Τροποποίηση της με αρ. 16597/29.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων rent a car:Με την 17393/7.12.2012 (Φ.Ε.Κ. 3292

Περισσότερα »

Πολυμέσα - Προωθητικές Ενέργειες

Πρόσφατα άρθρα

Ημερολόγιο

Scroll to Top