Αποφάσεις

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικρά- τειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020

Ημερομηνία: 23 03 2020 ΦΕΚ: ΦΕΚ B 987 – 22.03.2020 Περιγραφή: Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για

Περισσότερα »

Nέες επενδύσεις και η συνεργασία στον τουρισμό στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του Silk Road Chamber of International Commerce, Jianzhong Lu, στη συνάντησή του με την Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά

Η Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά συναντήθηκε στο Υπουργείο με τον κ. Jianzhong Lu, ιδρυτικό πρόεδρο του Επιμελητηρίου του Διεθνές Εμπορίου για το Δρόμο του Μεταξιού, Silk Road Chamber of International Commerce (SRCIC) και μέλη

Περισσότερα »

14129 για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις

Ημερομηνία: 14 07 2015 ΦΕΚ: 1476Περιγραφή: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων.  (ΦΕΚ 1476 )Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής − Ορισμοί 1. Οι διατάξεις της παρούσας

Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. 19431/28.08.2013

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ:Περιγραφή: Τροποποίηση της με αρ. 798/13.01.2012 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβένρησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και

Περισσότερα »

Υ.Α. 17955/05.08.2013

Ημερομηνία: 05 08 2013 ΦΕΚ: 2061 Β’Περιγραφή: Τροποποίηση του π.δ. 43/2002 “Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες σε σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών” (Φ.Ε.Κ. 43 Α΄), όπως

Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. 16368/17.07.2013

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 1808 Β’Περιγραφή: Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού – Μητρώο ξεναγών – Ένταξη της αναγγελίας άσκησης του

Περισσότερα »

Κ.Υ.Α.16367/17.07.2013

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 1806 Β’Περιγραφή: Τροποποίηση της με αρ. 14340/3.11.2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού “Διαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας

Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. 12952/11.06.2013

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 1488 Β’Περιγραφή: Τροποποίηση της με αρ. 7073/17.05.2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού “Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών

Περισσότερα »

Πολυμέσα - Προωθητικές Ενέργειες

Πρόσφατα άρθρα

Ημερολόγιο

Scroll to Top