Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 18062/20.12.2012

Ημερομηνία: 20 12 2012 ΦΕΚ: 3401 Β΄Περιγραφή: Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκεμε

Περισσότερα »

Υ.Α. 17591/12.12.2012

Ημερομηνία: 12 12 2012 ΦΕΚ: 3356 Β΄Περιγραφή: Καθορισμός ύψους της εγγυητικής επιστολής για τα τουριστικά γραφεία που λειτουργούν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Περισσότερα »

17393/7.12.2012 (Φ.Ε.Κ. 3292 Β΄)

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 3292 BΠεριγραφή: Τροποποίηση της με αρ. 16597/29.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων rent a car:Με την 17393/7.12.2012 (Φ.Ε.Κ. 3292

Περισσότερα »

17393/7.12.2012

Ημερομηνία: 07 12 2012 ΦΕΚ: 3292 Β΄Περιγραφή: Τροποποίηση της με αρ. 16597/29.12.2010 Κ.Υ.Α. «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς

Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. 17393/7.12.2012

Ημερομηνία: 07 12 2012 ΦΕΚ: 3292 Β΄Περιγραφή: Τροποποίηση της με αρ. 16597/29.12.2010 Κ.Υ.Α. «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς

Περισσότερα »

Υ.Α. 52650/5.12.2012

Ημερομηνία: 05 12 2012 ΦΕΚ: 3327 Β’Περιγραφή: Παράταση του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011: η Δ/νση Καζίνο παραμένει

Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. 17047/4.12.2012

Ημερομηνία: 04 12 2012 ΦΕΚ: 3437 Β΄Περιγραφή: Ένταξη στα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. της διαδικασίας προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών.

Περισσότερα »

59845/3.12.2012

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 3438 BΠεριγραφή: Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής:Με την 59845/3.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3438 Β΄) καθορίζονται οι

Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. 59845/3.12.2012

Ημερομηνία: 03 12 2012 ΦΕΚ: 3438 Β΄Περιγραφή: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ της 6ης Ομάδας “Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης,

Περισσότερα »

59845/3.12.2012

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 3438 B Περιγραφή: Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής:Με την 59845/3.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3438 Β΄) καθορίζονται

Περισσότερα »

Πολυμέσα - Προωθητικές Ενέργειες

Πρόσφατα άρθρα

Ημερολόγιο

Scroll to Top