Διαβούλευση Σήματος Επισκέψιμου Τυροκομείου

Αναρτάται προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο ΚΥΑ προδιαγραφών Σήματος Επισκέψιμου Τυροκομείου, που χορηγεί το Υπουργείο Τουρισμού δυνάμει του αρ. 51 ν. 4875/2021. 

Καλούνται οι τυροκομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι σχετικοί φορείς ή ενώσεις, να συμμετάσχουν στη διαβούλευση επί του σχεδίου αυτού. Μπορείτε να αποστείλετε παρατηρήσεις ή σχόλια επί του σχεδίου ΚΥΑ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: panagopoulou_e@mintour.gr, m_kiamou@mintour.gr , έως την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023.

Σχετικά νέα

Δελτία Τύπου


Βασίλης Κικίλιας: “+15% η κρουαζιέρα το 2023 σε σχέση με πέρυσι- Και φέτος o Τουρισμός οδηγεί την ανάπτυξη της οικονομίας και στηρίζει την ελληνική οικογένεια” 

“Χωρίς καμία αμφιβολία, σε ένα αβέβαιο μέλλον και με τις κρίσεις να διαδέχονται η μια την άλλη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ο τουρισμός είναι

Scroll to Top