Search
Close this search box.

Όροι Χρήσης

Το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έθεσαν σε λειτουργία την ψηφιακή εφαρμογή (app) mAiGreece για κινητές συσκευές στις πλατφόρμες iOS και Android, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω των αντιστοίχων app stores. H εφαρμογή αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η ικανότητα ενός συστήματος να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα.

Στόχος της εφαρμογής είναι η βελτίωση της ποιότητας, της ταχύτητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους επισκέπτες της χώρας μας.

Ο ψηφιακός βοηθός mAiGreece βασίζεται σε τεχνολογίες Microsoft Azure OpenAI και έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα σε ανοικτά δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέσω του gov.gr και άλλων ιστοσελίδων δημοσίων φορέων. Ο ψηφιακός βοηθός mAiGreece βρίσκεται σε δοκιμαστική (beta) έκδοση και εκπαιδεύεται διαρκώς για να βελτιωθεί η λειτουργία του.

Υπεύθυνο για τη λειτουργία του ψηφιακού βοηθού mAiGreece είναι το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Υπενθύμιση: Όταν χρησιμοποιείτε τον ψηφιακό βοηθό mAiGreece δεν συνομιλείτε με κάποιον άνθρωπο. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης ή επείγουσας βοήθειας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις αρμόδιες Αρχές.

Τι είναι ο ψηφιακός βοηθός;

Ο ψηφιακός βοηθός mAiGreece είναι μια εφαρμογή, η οποία αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης με σκοπό να διευκολύνει την επικοινωνία με τους πολίτες, κατανοώντας τα ερωτήματα που του υποβάλλουν, αναζητώντας τις σχετικές πληροφορίες και παρέχοντας απαντήσεις με απλό και κατανοητό τρόπο. Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας τόσο γραπτά όσο και προφορικά.

Ο ψηφιακός βοηθός mAiGreece έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και οι απαντήσεις του δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως επίσημη συμβουλή ή γνώμη των εκάστοτε αρμόδιων φορέων.

Ο ψηφιακός βοηθός mAiGreece δεν παρέχει συμβουλές επί νομικών, οικονομικών ή άλλων ζητημάτων διοικητικής ή άλλης φύσεως. Οι απαντήσεις που παρέχονται δεν αξιοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο για τη λήψη ή την υποστήριξη διαδικασίας λήψης απόφασης ή την έκδοση πράξης εκ μέρους του Δημοσίου.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, η απόκριση του ψηφιακού βοηθού mAiGreece ενδέχεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις και να υπάρχουν καθυστερήσεις στο χρόνο επεξεργασίας των ερωτημάτων και της παροχής απαντήσεων. Για τη βέλτιστη κατανομή των πόρων κατά την περίοδο αυτή, έχει τεθεί σε λειτουργία μηχανισμός αναμονής (queueing), διασφαλίζοντας ότι ο χρόνος αλληλεπίδρασης κάθε πολίτη με το σύστημα δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά ανά συνεδρία.

Είναι πάντα 100% σωστές οι απαντήσεις του mAiGreece;

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου ο ψηφιακός βοηθός mAiGreece να παρέχει ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες. Ωστόσο ο ψηφιακός βοηθός βασίζεται σε αλγοριθμικά μοντέλα και ως εκ τούτου η απόλυτη ακρίβεια, πληρότητα ή επάρκεια των απαντήσεων που παρέχει δεν είναι εγγυημένη. Το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή ανακρίβειες σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον ψηφιακό βοηθό ή για τον τρόπο που αυτές θα χρησιμοποιηθούν.

Ο ψηφιακός βοηθός mAiGreece βελτιώνεται διαρκώς τόσο με εσωτερικές διαδικασίες εκπαίδευσης όσο και με τις αξιολογήσεις και τα σχόλια που παρέχετε ως χρήστες. Η βοήθειά σας για την εκπαίδευση του ψηφιακού βοηθού είναι πολύτιμη, καθώς μπορείτε να αξιολογείτε τις απαντήσεις που σας δίνει και να συμβάλετε στη βελτίωσή τους.

Είναι υποχρεωτική η χρήση του;

Όχι, η χρήση του ψηφιακού βοηθού mAiGreece είναι προαιρετική. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να περιηγηθείτε στο gov.gr και να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες του χωρίς τη χρήση του ψηφιακού βοηθού.

Πώς λειτουργεί;

Ο ψηφιακός βοηθός mAiGreece βασίζεται σε τεχνολογίες “Επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing)” προκειμένου να επιτρέψει τη βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή. Με απλά λόγια ο ψηφιακός βοηθός εκπαιδεύεται σε μία βάση γνώσης (knowledge base), επεξεργάζεται τα ερωτήματα που του υποβάλλετε σε απλή καθημερινή γλώσσα, βρίσκει την κατάλληλη πληροφορία και παρέχει απάντηση με τρόπο φιλικό στο χρήστη – σχεδόν σαν να συνομιλείτε με άνθρωπο.

Υπάρχουν κανόνες για τη χρήση του ψηφιακού βοηθού mAiGreece;

Για λόγους ασφάλειας και για να αποφευχθεί η αθέμιτη χρήση του ψηφιακού βοηθού έχει τεθεί ανώτατο όριο χαρακτήρων στις ερωτήσεις που υποβάλετε στον ψηφιακό βοηθό και χρονικό όριο στις συνομιλίες.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να υποβάλετε στον ψηφιακό βοηθό mAiGreece περιεχόμενο που να είναι υβριστικό, απειλητικό, συκοφαντικό, επιβλαβές για ανηλίκους, δυσφημιστικό, προσβλητικό, να παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, να περιλαμβάνει ρητορική μίσους ή επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), και εν γένει οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο η κοινοποίηση του οποίου αποτελεί άδικη πράξη με βάση τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και κάθε άλλου ειδικού ποινικού νόμου.

Σε περίπτωση που υποβάλετε τέτοιο περιεχόμενο, θα υπάρξει προσωρινός αποκλεισμός από τη χρήση του ψηφιακού βοηθού. Εάν θεωρείτε ότι ο αποκλεισμός ήταν εσφαλμένος, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Τι δεδομένα επεξεργάζεται;

Ο ψηφιακός βοηθός mAiGreece έχει εκπαιδευτεί σε ανοικτά δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο gov.gr και σε άλλες ιστοσελίδες δημοσίων φορέων.

Ο ψηφιακός βοηθός mAiGreece δεν χρειάζεται προσωπικά δεδομένα για να απαντήσει και ως εκ τούτου οι χρήστες του δεν πρέπει να υποβάλουν προσωπικές πληροφορίες κατά την υποβολή των ερωτημάτων του.

Τι μέτρα ισχύουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών;

Ακόμα και αν οι χρήστες περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες στις ερωτήσεις τους, λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να μην αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα στο διακομιστή που φιλοξενεί τον ψηφιακό βοηθό. Ειδικότερα, το κείμενο των ερωτήσεων περνάει από μη αναστρέψιμη διαδικασία ανωνυμοποίησης προτού αποθηκευτεί με τη χρήση κατάλληλoυ λογισμικού. Παράλληλα, εφαρμόζονται μία σειρά από μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των χρηστών. Ενδεικτικά:

  • Η συνομιλία που έχετε με τον ψηφιακό βοηθό mAiGreece διαγράφεται από την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας (browser) αμέσως μόλις κλείσετε την καρτέλα (tab) με την ενεργή συνομιλία σας.
  • Ο ψηφιακός βοηθός mAiGreece φιλοξενείται σε υποδομές Κυβερνητικού Νέφους Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), όπου οι συνομιλίες αποθηκεύονται, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ανωνυμοποίησης του περιεχομένου τους, για ανώτατο χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, με αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση του ψηφιακού βοηθού, τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του και την αποφυγή κακόβουλης χρήσης του.
  • Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του ψηφιακού βοηθού mAiGreece δεν μεταφέρονται εκτός των υποδομών του G-Cloud και δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση άλλου μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κατά τη χρήστη του ψηφιακού βοηθού mAiGreece δεν λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε καταρτίζονται προφίλ για τους χρήστες.

Χρειάζεται να γνωρίζω κάτι άλλο;

Οι παραπάνω όροι συμπληρώνουν την πολιτική προστασίας δεδομένων και τους όρους χρήσης του mintour.gov.gr, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν και για τη χρήση του ψηφιακού βοηθού.

Scroll to Top