Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/6888/2003

Ημερομηνία: 11 07 2003 ΦΕΚ: 959/Β/2003Περιγραφή: Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση χιονοδρομικών κέντρων