5 Οκτωβρίου 2012

Υ.Α. 48963/5.10.2012

Ημερομηνία: 05 10 2012 ΦΕΚ: 2703 Β΄Περιγραφή: Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγρκισης Περιβαλλοντικών Όρων  (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αρ. 1958/13.1.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 21 Β), όπως ισχύει.

Υ.Α. 48963/5.10.2012

Ημερομηνία: 05 10 2012 ΦΕΚ: 2703 ΒΠεριγραφή: Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αρ. 1958/13.1.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 21 Β), όπως ισχύει

Scroll to Top