Δελτία Τύπου

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΣΤΟ 19Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST

Κυρίες και κύριοι,Ο ελληνικός τουρισμός είναι  βασικός πυλώνας της οικονομίας μας,  η συμβολή του στο ΑΕΠ εκτιμάται περίπου στο 20%  […]