Δελτία Τύπου

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΩΝ ΠΗΓΩΝ – Ενίσχυση της τοπικής και Μεσογειακής κουλτούρας» Συνέδριο για το έργο In-MedTouR, “Innovative Medical Tourism Strategy”,

Στις 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ,  το Εναρκτήριο Συνέδριο με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΩΝ ΠΗΓΩΝ – Ενίσχυση […]