Νέα

  • Όλα
  • Ανακοινώσεις
  • Αποφάσεις
  • Δελτία Τύπου
  • Ενημερωτικά Δελτία
  • Ομιλίες-Παρουσιάσεις
  • Παγκόσμια Τουριστικά Νέα
  • Προκηρύξεις
  • Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/4486/1999

Ημερομηνία: 22 12 1999 ΦΕΚ: 2202/Β/1999Περιγραφή: Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις συνεδριακών κέντρων

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. 533190/1996

Ημερομηνία: 20 09 1996 ΦΕΚ: 900/Β/1996Περιγραφή: Προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ

Περισσότερα
Αποφάσεις

Απόφαση 522883/1995 Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.

Ημερομηνία: 23 05 1995 ΦΕΚ: 454/Β/1995Περιγραφή: Εννοιολογικός προσδιορισμός και καθορισμός διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις προώθησης ή/ και πραγματοποίησης πωλήσεων δικαιωμάτων χρονομεριστικής …

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. 522808/10.04.1995

Ημερομηνία: 10 04 1995 ΦΕΚ: 331 ΒΠεριγραφή: Διαδικασίες έκδοσης χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας στους ξενωνες νεότητας

Περισσότερα
Αποφάσεις

Απόφαση 515519/ειδ. αριθ. 165/1994 Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.

Ημερομηνία: 14 10 1994 ΦΕΚ: 778/Β/1994Περιγραφή: Υπαγωγή των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 cc στις Τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του Ν. 2160/93.

Περισσότερα
Αποφάσεις

Απόφαση 502932/30.9.1994 Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ

Ημερομηνία: 30 09 1994 ΦΕΚ: 779 Β΄Περιγραφή: Διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας σε ναυλομεσιτικά γραφεία

Περισσότερα
Αποφάσεις

Απόφαση 514703/ειδ.αριθ.197/1994 Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.

Ημερομηνία: 19 09 1994 ΦΕΚ: 704/Β/1994 Περιγραφή: Διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών καταστημάτων

Περισσότερα
Αποφάσεις

Απόφαση 530264/5.4.1994 Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ

Ημερομηνία: 05 04 1994 ΦΕΚ: 268 ΒΠεριγραφή: Διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας σε χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους (campings) παρ. 3 του …

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. 520010/1994

Ημερομηνία: 26 01 1994 ΦΕΚ: 42/Β/1994Περιγραφή: Καθορισμός προδιαγραφών γκολφ

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 23908/1991

Ημερομηνία: 09 04 1991 ΦΕΚ: 208/Β/1991Περιγραφή: Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία συνεδριακών κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν.1892/90

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. 9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/1987

Ημερομηνία: 15 12 1987 ΦΕΚ: 719/Β/1987Περιγραφή: Υπαγωγή τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης

Περισσότερα
Αποφάσεις

Απόφαση 530992/1987 Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.

Ημερομηνία: 23 10 1987 ΦΕΚ: 557/Β/1987Περιγραφή: Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων.«Κεφάλαιο 3: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα. Με το άρ. 46 του ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α΄) καταργείται το κεφ. 3 …

Περισσότερα
Αποφάσεις

Υ.Α. 543606/1980

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 1298/Β/1980Περιγραφή: Καθορισμός των όρων κυκλοφορίας των Δ.Χ. Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Περισσότερα
Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 88985/ΙΑ

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 2047 Β΄Περιγραφή: Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010 για το επάγγελμα του ξεναγού

Περισσότερα
Scroll to Top