3 Αυγούστου 2023

Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) – Πρόγραμμα Υποστήριξης Ελληνικών ΜΜΕ και Διατήρησης Εργασίας.  # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Support Programme for Greek Tourism MSMEs and job retention 

Δράση: Πρόγραμμα Υποστήριξης Ελληνικών ΜΜΕ και Διατήρησης Εργασίας.  Παραδοτέα: Οδικός χάρτης υποστήριξης Υποστήριξης ΜΜΕ Τουρισμού και Διατήρησης Εργασίας & Έκθεση Σεμιναρίων. Το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) εκπόνησαν οδικό χάρτη για τη στήριξη των τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και τη διατήρηση των θέσεων …

Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) – Πρόγραμμα Υποστήριξης Ελληνικών ΜΜΕ και Διατήρησης Εργασίας.  # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Support Programme for Greek Tourism MSMEs and job retention  Διαβάστε Περισσότερα »

Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) – Μέτρηση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στον τουρισμό και ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών παρακολούθησης # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Measurement of the COVID-19 Tourism Impact – Developing Monitoring Guidelines

Δράση – Μέτρηση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στον τουρισμό και ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών παρακολούθησης Παραδοτέα: Έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων τηςCovid-19 στον τουρισμό & Έκθεση κατευθυντήριων γραμμών για επιπτώσεις στον τουρισμό.  Το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) υλοποίησε τέσσερις δράσεις για την …

Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) – Μέτρηση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στον τουρισμό και ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών παρακολούθησης # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Measurement of the COVID-19 Tourism Impact – Developing Monitoring Guidelines Διαβάστε Περισσότερα »

Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) – Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Development of a Tourism Crisis Management Plan

Δράση – Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό Παραδοτέο: Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων στον τουρισμό.  Το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) υλοποίησε τέσσερις δράσεις για την υποστήριξη του ελληνικού τουρισμού στο πλαίσιο της πανδημίας. Στο πλαίσιο της δράσης για την ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης κρίσεων …

Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) – Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Development of a Tourism Crisis Management Plan Διαβάστε Περισσότερα »

Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) -Ανανέωση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ Τουρισμού ως απάντηση στον αντίκτυπο του Covid-19 # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Update the Tourism Marketing Strategy to respond to the COVID-19 Tourism Impact

Δράση – Ανανέωση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ Τουρισμού ως απάντηση στον αντίκτυπο του Covid-19 Παραδοτέο: Προσαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Τουριστικού Μάρκετινγκ στα δεδομένα της πανδημίας του Cocid-19.  Το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) υλοποίησε τέσσερις δράσεις για την υποστήριξη του ελληνικού τουρισμού στο πλαίσιο της …

Ελλάδα: Διευκόλυνση της τουριστικής ανάκαμψης μετά την Covid-19 (τεχνική βοήθεια ΠΟΤ / EBRD) -Ανανέωση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ Τουρισμού ως απάντηση στον αντίκτυπο του Covid-19 # Greece: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 (Technical Assistance by UNWTO and EBRD) – Update the Tourism Marketing Strategy to respond to the COVID-19 Tourism Impact Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top